zoeken

Documenten CO2 prestatieladder

Documenten CO2 prestatieladder

Hieronder zijn de documenten die betrekking hebben op de CO2 prestatieladder van Axent Groen weergegeven. De documenten zijn ingedeeld per invalshoek.

Deze en andere documenten zijn ook te raadplegen op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Certificaat 
Axent Groen is voor alle vestigingen gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder; het hoogste niveau van de ladder! Wij zijn dan ook zeer trots op het behalen van het CO2 Bewust Certificaat niveau 5 en bedankt alle betrokkenen, die deze prestatie hebben mogelijk gemaakt.

Hier treft u ons certificaat aan.

Inzicht
Axent Groen beschikt over een uitgewerkte emissie inventaris voor haar scope I, scope II en scope III CO2 emissies.

2014
- Emissie inventaris
Footprint

2015
- Emissie inventaris (1)
- Footprint (1)
- Emissie inventaris (2)
- Footprint (2)

2016
- Emissie inventaris (1)
- Footprint (1)
- Emissie inventaris (2)
- Footprint (2)

2017

2018