Axent Green beschikt over goed opgeleid en vakkundig personeel en besteed blijvende aandacht aan het opleiden van mensen. Hiervoor is een intern opleidingsprogramma en een samenwerking met het AOC (Agrarisch Opleiding Centrum) om jaarlijks de kennis te updaten en borgen (klik hier voor een referentie van het AOC). Erkenningen en certificaten zijn geen voorwaarde voor succes, immers duurzaamheid en kwaliteit zijn binnen Visschedijk een levensstijl die geborgd zit in de genen. Echter om dit bij toekomstige klanten op voorhand te kunnen aantonen zijn erkenningen en certificaten van belang.

Axent Green beschikt over de volgende erkenningen:

ISO 9001

Borging van de bedrijfsprocessen en optimalisatie middels de PDCA cirkel.

Groen Keur

Een branche eigen kwaliteitssysteem dat meer eisen stelt dan ISO 9001. Groenkeur stelt eisen aan het opleidingsniveau van de medewerkers en de wijze van bedrijfsvoering om te garanderen dat afspraken worden nagekomen en de kwaliteit gegarandeerd wordt (www.groenkeur.nl).

VCA**

Veiligheid Certificaat Aannemers op het hoogste niveau (twee ster) voor grotere bedrijven die ook optreden als hoofdaannemer.

ISO 14001

Milieu keurmerk voor bedrijven die aantoonbare milieubesparende resultaten behalen.

DOB

Barometer voor duurzaam terrein beheer. Net als veel collega’s in de branche beschikken onze mensen over een spuitlicentie. Aanvullend beschikken wij over een DOB certificaat voor duurzaam terrein beheer.

Aequor erkent leerbedrijf

Erkent leerbedrijf tot en met niveau BBL 4. Hierdoor hebben wij naast interne opleidingen bijna continu stage lopers die bij ons het vak leren van uitvoerend vakman of uitvoerder.

PSO

(Prestatie ladder socialer ondernemen) We zijn door TNO erkent met de hoogst mogelijke erkenning (trede drie) op de prestatieladder socialer ondernemen. De prestatieladder is een erkenning voor bedrijven die een meer dan gemiddelde sociale bijdrage leveren.

MVO verklaring

Op basis van de verrichte inspanningen en behaalde resultaten is de MVO verklaring afgegeven.

Deel dit artikel: