Axent Groen onderscheidt zich in de branche doordat ze strategische samenwerkingsverbanden heeft met meerdere SW bedrijven in de regio. Zo zijn er naast reguliere vakspecialisten, ook medewerkers met een arbeidsbeperking, succesvol binnen het bedrijf. Voor elk project stellen ze, passend bij de werkzaamheden, een hybrideteam samen. Dit houdt in dat ze ervaren beroepskrachten inzetten voor specialistische werkzaamheden en dat ze ter ondersteuning, goed begeleide hulpkrachten inzetten. Als klant krijgt u zo altijd de kwaliteit waar u om vraagt voor een interessante prijs!

Als groenondernemer is Axent Groen betrokken bij het milieu. We willen een groene, leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarvoor maken we jaarlijks plannen en realiseren aantoonbare resultaten om het milieu te ontlasten. Deze inspanningen bleven niet onopgemerkt en werden officieel erkend. In 2011 ontving Axent Groen daarvoor het ISO 14001/milieucertificaat dat jaarlijks wordt verlengd.

Deel dit artikel: