Afbeelding2
11-03-2022

Bijdrage Axent Groen aan de ontwikkeling van een nieuw stuk natuur

We zijn trots dat we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het stuk nieuwe natuur Emst-Achterhegge. Dit is een gebied van 26 hectare en ligt tussen Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. Het is een overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos en de heide op de Veluwe.

Emst-Achterhegge is van nature een vochtig gebied. Dit komt onder andere door constante aanvoer van grondwater uit de directe omgeving en vanaf de Veluwe. In de oevers van sloten en greppels zijn nog restanten aanwezig van de oorspronkelijke rijkdom aan planten. Met de juiste maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat de oorspronkelijke plantensoorten weer terug kunnen komen. En als het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook dieren daarvan. We verwachten hier in de toekomst meer vlinders en vogels boven de gras- en hooilanden te zien. We willen oorspronkelijke plantensoorten zoals dotterbloemen en echte koekoeksbloemen graag weer terugbrengen in het gebied. Deze planten hebben tot in april opwellend grondwater in de wortelzone nodig. Overtollig regenwater wordt direct over maaiveld afgevoerd naar de Hegge. Vanaf april zakt het grondwater door verdamping nog enkele decimeters.

Het inrichtingsplan is ontwikkeld door Gelders Natuur Netwerk, samen met GLK, gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe. 

Vandaag zijn we begonnen met het aanplanten heesters en bomen die over een aantal jaren de groene structuur vormen in dit bijzondere stukje Nederland. https://www.gelderland.nl/themas/natuur/gelderse-natuurgebieden/emst-achterhegge

#pannekoekGWW #ProvincieGelderland #GelderschLandschap&Kasteelen #gemeenteEpe #WaterschapValleienVeluwe

Meer nieuws

Vebego Groenbedrijven Attendergroen Axentgroen Brouwersgroen Yuverta

KENNISPARTNERS; YUVERTA EN DE GROENBEDRIJVEN VAN VEBEGO BEKRACHTIGEN SAMENWERKING

2 min.
Axent Groen NL Doet 2022 (1)

NL Doet en Axent Groen Doet mee!

1 min.
Dagvandegroenprofessional 2022 Promo
#dagvandegroenprofessional #vebegogroenbedrijven #20maart

Lancering Dag van de Groenprofessional

2 min.