Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Vebego Groenbedrijven Attendergroen Axentgroen Brouwersgroen Yuverta
22-03-2022

Kennispartners Yuverta en de groenbedrijven van Vebego bekrachtigen samenwerken

Werken aan een leefbare en gezonde toekomst en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame wereld, dát is wat de groenbedrijven van Vebego en Yuverta bindt.

Waar Yuverta van betekenis is door het bieden van uniek, persoonlijk en kleinschalig onderwijs dragen de groenbedrijven van Vebego via het werk in het groen bij aan aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden voor huidige en toekomstige medewerkers.

Bekrachtiging van de samenwerking

Op 22 maart 2022 hebben Bas Wijbenga, directeur Vebego groen en Annemarie Moons, Voorzitter College van Bestuur Yuverta onder toeziend oog van Mark van Haasteren, COO Vebego de samenwerking bekrachtigd door het tekenen van het samenwerkingscontract.

Met deze samenwerking willen Vebego bedrijven en Yuverta de instroom in de groene sector vergroten voor zowel leerlingen als voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, maatwerkprogramma's leveren voor (nieuwe) werknemers, thema's zoals biodiversiteit en klimaat-adaptatie omzetten in attractieve leermodules.

Synergie

“Bij alles wat we doen houden we rekening met mens, milieu en maatschappij. Continue zijn we daarbij opzoek naar innovatieve oplossingen en partners”, aldus Annemarie Moons.
“Yuverta verzorgt met betrokken docenten en partners het onderwijs binnen een uitdagende leeromgeving waarin we samen in staat zijn om het ontwikkelaanbod in de groenbranche aantrekkelijker, uitgebreider en praktischer te maken. We houden rekening met verschillende doelgroepen en niveaus en leveren maatwerk, waarmee we bijdragen aan het vergroten van de inclusiviteit. De groenbedrijven van Vebego hebben diverse instroommogelijkheden van leren naar werken en van werken naar ontwikkelen.”

Kennispartners in het groen

Bas Wijbenga: “Wij zien dat kennis op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie steeds belangrijker wordt. Werd er vroeger aan ons gevraagd om ‘het gras te komen maaien”, tegenwoordig denken wij als partner en vanuit betrokkenheid mee met de omgeving over een gezonde leefomgeving. Dit vraagt om andere expertises en samen met Yuverta trekken we op bij de ontwikkeling van nieuwe lesmodules op deze groenthema’s.”

Inclusieve maatschappij

Beide organisaties bouwen aan een maatschappij waarin iedereen meedoet! Iedereen die kan en wil leren en werken krijgt de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Ongeacht niveau, afkomst of afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel Yuverta als Vebego groenbedrijven willen mensen in hun kracht zetten en op hun kwaliteiten aanspreken. Met deze groene aanpak dragen ze bij aan een duurzame maatschappij op een zo inclusief mogelijke manier.

Meer nieuws

Vebego Groen Royal Haskoning DHV GIS Portaal (1)

Vebego Groen realiseert aantoonbare impact met GIS-portaal van Royal HaskoningDHV

1 min.
Groenmaaktgezond

Groen maakt gezond!

1 min.
Header Vebego Familie Award 2022

Vebego wint Familiebedrijven Award 2022

2 min.