Duurzaam gebruik hemelwater

Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in de openbare ruimte van bewoners van de Albert Cuypstraat van SWZ woningcorporatie in gemeente Zwolle.
Een bijzondere straat met monumentale woningen werd vorig jaar gerenoveerd. Bij de renovatie was ook oog voor duurzaamheid. Een belangrijk thema voor SWZ.
De woningen werden verduurzaamd en de gezamenlijke tuin opgeknapt. Hier werd de regenwaterafvoer losgekoppeld van de rioolwaterafvoer.
Door middel van een aangebrachte periscoop op de regenton vloeit het overtollige regenwater via het infiltratiesysteem rechtstreeks in de borders van de bijzondere straat.
Goed voor de natuur, want hierdoor vloeit het regenwater direct terug in de grond.

Deel dit artikel: