Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022

Sociale partners

Axent Groen heeft een heel netwerk van sociale partners opgebouwd in Oost Nederland. 
Samen zorgen we voor een inclusieve maatschappij waarin iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen.

Door onze ruime ervaring met het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is Axent Groen al jarenlang de sociale partner van gemeenten, het UWV, re-integratiebureaus en voormalig sw bedrijven. Zo hebben we samen met gemeente Enschede al meer dan 90 mensen aan werk geholpen.

Axent Groen Impact Medewerkers

Onze samenwerkingspartners:

 • Werkplein Twente
  • de 14 Twentse gemeenten en UWV zijn samen Werkplein Twente
  • de gemeente Enschede verstrekt het Werkpakt Keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner

 • WSP Achterhoek
 • Loopbaanstation
  • een coöperatie zonder winstoogmerk opgericht voor én door werkgevers die samen werken aan arbeidsmobiliteit, re-integratie en participatie. Op naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

 • Twents Fonds voor Vakmanschap
  • Als werkgever maken we Twente slimmer door bij te dragen aan talentontwikkeling door ons lidmaatschap van IKBINDR