Axent op Talent

Wij geloven in de duurzame ontwikkeling van onze medewerkers en daarom investeren we een deel van onze winst altijd in opleiding en groei. Als SBB-leerbedrijf bieden we trainingen en opleidingstrajecten die aansluiten bij ons bedrijf. Al meer dan 450 medewerkers hebben via ons hun BBL-diploma behaald. Speciaal voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is er het Axent Groen Traineeship. In een jaar tijd leren zij het vak van groenmedewerker. En wij gaan verder, want daarnaast krijgen ze training in financiën en budgetteren, gezond koken, sporten, bewegen en sociale vaardigheden.

Traineeship Axent Groen

SROI; PSO 30+

Axent Groen heeft als eerste groenbedrijf in Nederland het PSO 30+ Certificaat behaald. Een erkenning voor sociaal ondernemende koplopers die voldoen aan de eisen van de participatiewet met betrekking tot passend werk, begeleiding en integratie. En daar zijn we trots op! Door onze ruime ervaring met het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is Axent Groen al jarenlang de sociale partner van gemeenten, het UWV, re-integratiebureaus en voormalig sw bedrijven. Zo hebben we samen met gemeente Enschede al meer dan 90 mensen aan werk geholpen. Wij adviseren en helpen onze opdrachtgevers hun SROI-doelstellingen te behalen.

Begeleiding op maat

Begeleiding en persoonlijke aandacht is dagelijkse kost bij Axent Groen. We combineren leren en werken; 'training-on-the-job'. Ervaren vakspecialisten ondersteunen en coachen doelgericht in de praktijk en zien hun collega's groeien in vakmanschap en zelfvertrouwen. Iedere medewerker heeft zijn eigen ontwikkelingsplan met doelen, opgedane kennis, vaardigheden en begeleidingsbehoeften. We evalueren dit plan elk half jaar. Onze begeleiding is afgestemd op de persoonlijke leer- en groeimogelijkheden.

Onze samenwerkingspartners:

 • Werkplein Twente
  • de 14 Twentse gemeenten en UWV zijn samen Werkplein Twente
  • de gemeente Enschede verstrekt het Werkpakt Keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner
 • WSP Achterhoek
 • Loopbaanstation
  • een coöperatie zonder winstoogmerk opgericht voor én door werkgevers die samen werken aan arbeidsmobiliteit, re-integratie en participatie. Op naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt
 • Twents Fonds voor Vakmanschap
  • Als werkgever maken we Twente slimmer door bij te dragen aan talentontwikkeling door ons lidmaatschap van IKBINDR 

 

Deel dit artikel: