Beheer met aandacht voor mens & omgeving

• Het onderhouden van grafmonumenten- en (urnen) graven
• Het plaatsen van as in urnenmuur (al dan niet met nabestaanden)
• Het voeren van een correcte grafadministratie
• Het onderhouden van wegen, paden en de groenvoorziening (onkruidbestrijding)
• Het beheren en onderhouden van de aanwezige materialen en het gereedschap
• Het bestrijden van gladheid op wegen en paden
• Voorlopen tijdens uitvaarten

Deel dit artikel: