Bestrijden van invasieve exoten

Een exoot is een plant, dier of andere organisme dat van origine niet in Nederland voorkomt en een bedreiging kan vormen voor onze natuur en biodiversiteit. Axent Groen bestrijdt onder meer:

 

De EikenProcessieRups (in eiken in de openbare ruimte of op eigen terrein)

  • We stellen vooraf een beheersplan op (Plan van aanpak, communicatie, uitvoering en effectmeting)
  • Preventieve behandeling van de eik met een biologisch bestrijdingsmiddel, welke niet schadelijk is voor mens en milieu maar wel de larven aantast
  • Curatieve behandeling door het wegzuigen van rupsen en nesten
  • Stimuleren van de biodiversiteit (lange termijn) door het zaaien van bloemrijke kruidenmengsel voor nuttige, larven en eitjes-etende insecten en het plaatsen van nestkasten voor insectenetende vogels
  • Meer over de EikenProcessieRups bestrijding

 

De Grote Waternavel (watergangen i.o.v. gemeenten en waterschappen)

  • Isoleren, plukken en verwijderen brandhaarden vanuit de boot in het water of vanaf de waterkant
  • Controle op terugkeer

 

 

Deel dit artikel: