EikenProcessieRups bestrijding

Het bevorderen van de biodiversiteit is de beste, en een blijvende manier om de eikenprocessierups te bestrijden; natuurlijke vijanden voorkomen de plaag van de eikenprocessierups. Uiteraard helpen wij u ook de directe bestrijding van de eikenprocessierups

Onze aanpak

Vooraf maken we een beheersplan voor de betreffende locatie inclusief een kostenraming. We verzorgen de informatie naar omwonenden over onze aanpak. Wat kunnen bewoners zelf doen, en wat moeten zij ook vooral niet doen Onze specialisten zijn getraind in het bestrijden van de eikenprocessierups en het verwijderen van nesten in en om eikenbomen. Wij bieden een compleet pakket aan van preventief spuiten, wegzuigen van nesten en biologische bestrijding. We monitoren de resultaten van de genomen maatregelen en communiceren deze met de opdrachtgever en overige geĆÆnteresseerden.

Preventieve bestrijding

We behandelen vroegtijdig met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze tast de larven van de eikenprocessierups aan en is niet schadelijk voor andere diersoorten en mensen. In de eerste drie larvale stadia heeft de rups nog geen brandharen en kan de overlast nog preventief bestreden worden. Ook heeft deze behandeling een plaag onderdrukkend effect in het jaar daaropvolgend.

Curatieve bestrijding

Uitgerust met de juiste, beschermende kleding zuigen wij de rupsen, nesten en spinselresten veilig en op correcte wijze op met speciale stofzuigers, en nemen daarmee de overlast weg. Met onze autohoogwerker met een maximale reikwijdte in de breedte van 15 meter bereiken wij nesten tot op 29 meter hoogte. We verwijderen de rupsen via een geheel afgesloten afzuigsysteem en voeren deze op verantwoorde wijze af naar een dierencrematorium in de directe omgeving.

Brochure

Biologische bestrijding

We stimuleren de natuurlijke vijand van de eikenprocessie rups door het creƫren van een omgeving waar de natuurlijke vijanden voldoende voedsel en schuilgelegenheid hebben. Dit doen we onder andere door het inzaaien van (wilde) bloemenmengsels , omvormen van overhoeken tot kruidenrijke perken en het planten van duurzame bloembollen en kruidachtige planten in het najaar. Ook stimuleren we het ophangen van vogelnestkastjes en regelen dat deze schoongemaakt worden. Dit kan prima in combinatie met een project in het kader van de buurtparticipatie opgezet worden.

Deel dit artikel: