Genieten in de openbare ruimte

  • Advies, coördinatie, organisatie en ondersteuning bij het openbaar groen
  • Aanleg en onderhoud van grootschalige groenprojecten
  • Uitvoering van groenbestekken op beeldkwaliteit en / of frequentie
  • Beheer van de complete openbare ruimte, zowel 'groen' als 'grijs'
  • Altijd up to date door invoer en raadplegen in een Groenbeheersysteem 'in het veld'
  • Aanleg en onderhoud van plantsoenen in dorpskernen en wijken
  • Aanleg en onderhoud van groenstroken bij o.a. scholen en instellingen
  • Aanleg van natuurlijke speelplaatsen al dan niet met onze eigen houten speeltoestellen, voorzien van veiligheidscertificaat NEN-EN 1176:1-2008, zie ook Groene Speelpleinen
  • Ondersteuning burgerparticipatie projecten

Meer vakinhoudelijke impact:

(openbaar) Groen    |   Landschapsbeheer   |   Tuinaanleg en -onderhoud   |   (half) Verharding   |   Boomverzorging

Groene Speelpleinen   |   Sportveldbeheer   |   Exotenbestrijding   |   Begraafplaatsbeheer

Deel dit artikel: