Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022

Landschapsbeheer

  • Advies, aanleg en onderhoud van grootschalige groenprojecten

  • Aanleggen en onderhouden van landschapselementen zoals wallen, struwelen en knotbomen

  • Stimuleren biodiversiteit

  • Plaatsen van afrasteringen en hekwerken

  • Onderhoud van routeborden in de Achterhoek voor Stichting Achterhoek Tourisme
Axent Groen Ons Vakwerk Landschapsbeheer N18 Min

Groene ondersteuner

Een goed onderhouden landschap oogt letterlijk én natuurlijk beter!

  • grootschalige groenprojecten
  • behoud van unieke landschappelijke waarden
  • natuurlijke afrasteringen en hekwerken

Veldonderzoek Wet Natuurbescherming

Om een voorspoedig verloop van een project te bevorderen, is het van belang om in een vroeg stadium de eventuele aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren te ontdekken in een plangebied.

Onze expert is in bezit van certificaat Zorgvuldig Handelen conform de Flora & Faunawet.

Met onze ervaring en specialisatie voorzien we u van een compleet en nauwkeurig advies op het gebied van flora en fauna. Met dit onderzoek wordt bepaald of er streng beschermde flora en fauna verwacht worden dan wel voorkomen binnen het plangebied. Daarnaast wordt bekeken of deze soorten negatieve effecten kunnen ondervinden van een eventuele voorgenomen herontwikkeling

neem contact op
Axent Groen Landschapsbeheer 3

Een greep uit onze projecten

Aanleg groenstroken N18 Axent Groen Ons Vakwerk Landschapsbeheer N18 Min
Boetelerveld Axent Groen Landschapsbeheer 4
Engbergen afrastering Axent Groen Vakwerk Landschapsbeheer Palen Min
Aanplant iov BAM Axent Groen Landschapsbeheer Bam